Az <IMG> elem

A <IMG> elem egy grafikát tartalmazó állományból képet szúr be a szövegbe. Az <IMG> használható egy dokumentumnak egy másik dokumentumba való beillesztésére. Több olyan képformátum van, amelyek HTML dokumentumban használhatók. Ilyenek pl. a .jpg, a .gif, a .xbm, a .bmp (bár ezt méreténél fogva nem célszerű használni). Mozgó képek is megjeleníthetők, mint pl. a .mpg, a .avi, és a .mov formátumú fájlok. Képeket lehet kapcsolati elemben is használni, így azok statikus nyomógombként funkcionálnak.

Az <IMG SRC="elérési_út/fájlnév.kit"> utasítás a szöveg aktuális poziciójába helyezi a megadott képet. Ennél azért a legegyszerűbb szövegszerkesztő program is többet nyújt. A HTML dokumentum csinosítására is vannak a képek elhelyezésének finomabb lehetőségei is. Ha ezeket mind kihasználjuk, akkor az utasítás a következőképpen fog kinézni:

 <IMG ALIGN="hely" SRC="elérési_út/fájlnév.kit" HSPACE="vszám"    VSPACE="fszám" WIDTH="szméret" HEIGHT="mmeret"    UNITS="egység" USEMAP="#jelző" ISMAP ALT="szöveg">. 

Az USEMAP, ISMAP összetartozó opciók a kép különböző területeihez különböző hipertext hivatkozásokat rendelhetnek. (Tehát csak akkor van értelmük, ha a kép egy hivatkozás része! Ekkor a hivatkozások <A HREF=...> és </A> utasításpárját nem kell megadni.) Ezenkívül szorosan kapcsolódik ezen opciókhoz (az <IMG> utasítást megelőzően) a következő utasításstruktúra:

 <MAP NAME="jelző"> 
<AREA SHAPE="alak" COORDS="koordináták" HREF="hivatkozás">
...
</MAP>

amellyel egy hivatkozási térképet kell megadni. Az <AREA> utasításból természetesen több is szerepelhet. A SHAPE opció a circle, rect, polygon értékeket veheti fel, amikor circle (kör) esetén a COORDS három vesszővel elválasztott koordinátát tartalmaz (középx,középy,sugár), rect (téglalap) esetben négyet (balfelsőx,balfelsőy,jobbalsóx,jobbalsóy), a polygon (sokszög) esetén pedig minden csúcs koordinátáit meg kell adni. A <MAP NAME="jelző">, </MAP> utasításpárral körülhatárolt hivatkozási rész külön fájlban is elhelyezhető. Ekkor az USEMAP opció kimarad. - Vigyázat az ISMAP nem marad el! - Helyette a <A HREF="fájlnév.map"> és az </A> utasítások közé kell zárni az <IMG SRC=...> utasítást. (Ahol a fájlnév.map annak a fájlnak a neve, URL-je, amely a hivatkozásokat tartalmazza.)

Vissza
Előre