Az <A> elem

Az <A> elem a szöveg olyan részét jelöli ki, amelyik hypertext kapcsolatot hoz létre más dokumentummal, vagy a dokumentum egy másik részével. A paraméterek közül vagy a HREF-et, vagy a NAME-t tartalmaznia kell. Ezek adják meg, hogy melyik dokumentumhoz kell kapcsolódni, illetve a dokumentum melyik részéhez lehet elugrani.

A HTML formátum lényegét az egymásra és egymás tartalmára való hivatkozások jelentik (vagyis a hypertext lehetőség). A dokumentum bármely részéhezhivatkozást (linket) helyezhetünk el, amelyet aktivizálva, a hivatkozottal összefüggésban lévő szöveghez jutunk el. A hivatkozó utasítások megjelenési formája sokféle lehet, a célobjektumtól függően:

Vissza
Előre